Kokeiluista konkretiaa kiertotalouteen

Valtioneuvoston viestintäosasto
7.6.2019 12.42
Tiedote 297/2019

Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -hanke valitsi helmikuussa toteutettavaksi yhteensä 24 kiertotaloutta edistävää kokeilua. Kiertotalouskokeiluista syntyi uusia ratkaisuja etenkin muovien ja tekstiilien käyttöön sekä rakentamiseen.

Kokeilun paikka käynnisti alkuvuodesta kiertotaloushaun, jossa eri toimijat pääsivät ehdottamaan liiketoiminnallisia ratkaisuja kiertotalouden edistämiseksi. Jatkoon päässeet kokeilut saivat valtioneuvoston kanslialta rahoitusta sekä Kokeilun paikalta sparrausta kokeilujen toteuttamiseen. 4.6. järjestetyssä loppujuhlassa kuultiin, millaisia yhteiskuntaakin uudistavia avauksia kokeilut ovat tuoneet.

Kaikkia kokeiluja yhdistää tavoite saada aikaan muutos nykyisissä toimintatavoissa. Kokeilut vähentävät  neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, edistävät jakamistaloutta sekä tekevät resurssiviisaat ratkaisut helpoiksi. Kokeiluista voivat hyötyä esimerkiksi rakennusalan yritykset ja paikalliset jätehuoltolaitokset, mutta lisäksi ne sujuvoittavat yksittäisten ihmisten kestävämpää arkea.

”Kiertotalouteen kokeilut sopivat erityisen hyvin, ja näissäkin kokeiluissa nähtiin niin tuote- kuin palveluinnovaatioita. Toisen jäte on toisen raaka-aine, eli kokeilut rakentavat vakuuttavasti kiertotalouden ekosysteemiä“, kertoo valtioneuvoston kokeilukulttuurin erityisasiantuntija Johanna Kotipelto.

Kokeilujen joukosta valittiin viisi vaikuttavinta ja innovatiivisinta kokeilua, jotka pääsevät jatkojalostamaan ideoitaan hankkeen tuella. Jatkorahoituksen saivat Circul-aplikaatio, joka helpottaa purkamispäätöksen saaneiden rakennusten materiaalien uudelleen hyödyntämistä, WonderWall – sienten kasvatusalusta, joka on tehty jätestyroksista, Speciality Fibers Finland Oy, joka puristaa rakennus- ja purkujätteiden mineraalivillasta ekobetonia sekä väliaikaiseen asumiseen kierrätettyjä kodintarvikepaketteja myyvä Viako Oy.

Jatkorahoituksen sai myös tekstiilijätteestä paperia valmistava Painovoima ry, joka hyödyntää erityisesti hankalasti kierrätettäviä keinokuitu- ja sekoitetekstiileitä. Suomessa syntyy vuoden aikana jätteeksi luokiteltavaa tekstiiliä noin 55 000 tonnia eli tekstiilijätteen jatkojalosteille on huutava tarve.

”Onnistuimme valmistamaan materiaalista käyttökelpoisia kasseja ja mikä parasta, tajusimme materiaalin monipuolisuuden ja monet mahdollisuudet. Tulevaisuuden visiona on tuotannon skaalaaminen laajemmaksi, materiaalin pinnoittaminen ja tuotteiden kehittäminen edelleen ”, kertoo Painovoima ry:n hankekoordinaattori Sanna Virta.

Kokeilujen ideana on, että pienestäkin voi tehdä suurta ja että kokeilemalla voidaan löytää uusia yhteiskuntaa muuttavia innovaatioita, jotka tuovat parhaimmillaan uusia työpaikkoja.

”On hienoa huomata, kuinka kokeilut löysivät toisistaan synergiaa ja kuinka kokeiluiden opit kehittivät ja suuntasivat toimintaa jo kolmen kuukauden aikana. Tähän saakka kerätyt opit ovat nyt kaikkien saatavilla Kokeilun paikassa, ja syksyn aikana nähdään kuinka kokeilut kehittyvät edelleen.”, toteaa asiantuntija Sara Lukkarinen Motiva Oysta.

Kokeilurahaa myönnettiin ensimmäisessä vaiheessa yhteensä 120 000 euroa ja jatkorahoitusta 50 000 euroa. Kaikki kokeilut ovat nähtävissä tällä verkkosivulla

Lisätietoa: erityisasiantuntija Johanna Kotipelto, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 206, johanna.kotipelto(at)vnk.fi ja asiantuntija Sara Lukkarinen, Motiva Oy, (09) 612 250 22, sara.lukkarinen(at)motiva.fi

kestävä kehitys
kiertotalous
kokeilut
raaka-aineet
talous
teollisuus
ympäristö