Ministeri Vehviläinen: Pienkokeilujen rahoitusalustasta innostava ehdotus

Valtioneuvoston viestintäosasto
15.4.2016 13.31
Tiedote 162/2016

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen vastaanotti Demos Helsingin ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman selvityksen kokeilutoiminnan uusista rahoitusmuodoista. Selvityksellä etsittiin ratkaisuja erityisesti kansalaisyhteiskunnan tasolla toteutettavien kokeilujen mahdollistamiseen ja kokeilukulttuurin kiihdyttämiseen.

-Pidän erittäin innostavana ehdotusta, jonka mukaan pienkokeiluja tuettaisiin ja rahoitettaisiin digitaalisen alustan kautta notkealla tavalla. Kokeilutoiminnan luonteeseen kuuluu, että asioita edistetään ripeästi käytännössä. Asetankin tavoitteeksi, että ehdotettu rahoitusalusta on vuoden 2016 loppuun mennessä toiminnassa ja ensimmäiset pienkokeilut ovat silloin jo toteutuksessa, sanoo kokeilutoiminnasta vastaava ministeri Vehviläinen.

Yhteiskunnallista hyvää tuottavien kokeilujen esteenä on monesti rahoituksen puute tai liiallisen hankebyrokratian aiheuttama kitka. Kokeilutoiminnan uudenlainen rahoituskanava toisi esimerkiksi ennalta ehkäisevään toimintaan monia uudenlaisia mahdollisuuksia. Alustan avulla rahoitusta kokeiluille voidaan kanavoida yhteisvoimin muun muassa säätiöiden, yhdistysten, yritysten ja joukkorahoituksen muodossa kansalaisten yhteistyönä.

Muutamalla tuhannella eurolla voidaan saada paljon aikaan, kun asiasta innostuneita kansalaisia rohkaistaan itse miettimään, miten lähiympäristön toimintaa voitaisiin uudistaa aiempaa toimivammaksi ja kustannustehokkaammaksi.

-Konkreettinen uusi keino, jolla yhteiskunta voisi vahvistaa kokeilukulttuuria entisestään, olisi yksityishenkilöiden lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentaminen yleishyödyllisen kokeilutoiminnan tukemiseen korkeakouluille osoitettavien lahjoitusten verovähennyksen tapaan. Tämä olisi mielestäni hallitukselta hieno ele kansalaisyhteiskunnalle Suomen valmistautuessa 100-vuotisjuhliin, ehdottaa ministeri Vehviläinen.

Kokeilujen rahoittamismuotoja koskeva selvitys toteutettiin yhteiskehittämisenä. Selvityksen toteuttamiseen on osallistunut tiiviisti noin 40 yhteistyötahoa ja lisäksi avoimen haun perusteella mukaan valittuja kansalaisia. Nyt on hahmottumassa toimintamalli, joka itsessään on jo kokeilu. Sen tavoitteet ja visio pohditaan yhdessä avoimessa prosessissa osana kokeilevampaa Suomea. Toteutukseen kutsutaan kaikki asiasta kiinnostuneet. Mallia parannetaan näytön ja käyttäjäpalautteen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden perusteella askelittain

-Kokeilutoiminnan kannalta keskeiset kansalaispiirit ovat hienolla tavalla antaneet osaamisensa ja näkemyksensä selvityksen käyttöön. Haluan osoittaa kiitokseni kaikille valmisteluun osallistuneille, sanoo ministeri Vehviläinen.

Kokeilukulttuurin käyttöönottaminen on hallituksen kärkihanke. 

Kokeilutoimintaa vauhditetaan tukitoimilla ja joustavalla rahoitusalustalla

Lisätietoja: erityisavustaja Tuomas Vanhanen, p. 0295 530 216 ja projektipäällikkö Ira Alanko, p. 0295 160 028

Anu Vehviläinen kärkihankkeet