Kiertotalouden kokeiluhaku avautuu: pienkokeiluja asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.6.2017 12.10
Tiedote 271/2017

Suomi tähtää kiertotalouden kärkimaaksi. Onko sinulla idea, joka voisi tehdä asumisesta, liikkumisesta tai ruuasta kiertotalouden periaatteiden mukaista? Voisiko ideaasi kokeilla 500–5 000 eurolla? Lähde mukaan Kokeilun paikan ensimmäiseen kokeiluhakuun.

Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -tiimi etsii kesän aikana kiertotaloutta edistäviä pienkokeiluja. Lähtökohtana on innostaa ihmisiä toimimaan uudella tavalla. - Kun uusia asioita kokeillaan pienessäkin mittakaavassa, saadaan lisätietoa kentän mahdollisuuksista ja haasteista, kertoo erityisasiantuntija Annukka Berg valtioneuvoston kansliasta.

Kokeiluhaku täydentää kansallista kiertotalouden tiekarttatyötä. - Sen avulla kansalaislähtöiset pienkokeilut asettuvat osaksi isompaa yhteiskunnallista muutosta, toteaa kiertotalouden asiantuntija Laura Järvinen Sitrasta. 

Hallitus linjasi puolivälitarkastelussaan huhtikuussa kiertotalouden osaamisen, kasvun ja työllisyyden yhdeksi painopistealueeksi. Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita ostettaviksi. Kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.

- Kiertotalouden pienkokeiluilla voidaan edistää esimerkiksi tavaroiden käyttöiän pidentämistä, tavaroiden ja muiden resurssien yhteiskäyttöä sekä tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä, Järvinen ideoi.

Kokeiluhakuun voi osallistua kuka tahansa. - Sekä yritykset, julkisen sektorin toimijat, yhdistykset että yksityishenkilöt voivat jättää kokeiluehdotuksensa Kokeilun paikkaan, luettelee erityisasiantuntija Johanna Kotipelto valtioneuvoston kansliasta.

Hakuun osallistuvia sparrataan haun aikana kesä-elokuussa. Tarkoituksena on saada samoista teemoista kiinnostuneet tahot toimimaan yhdessä ja löytää hedelmällisiä tapoja testata ideoita käytännössä siten, että niillä on onnistuessaan myös jatkomahdollisuuksia.

Kokeileva Suomi -kärkihankkeen näkökulmasta kiertotalouden kokeiluhaku on kokeilu itsessään. - Tarkoituksenamme on käyttää uudenlaista hankintamenettelyä, joka pienentää kokeilujen mahdollistamiseen liittyvää hallinnollista työtä, projektipäällikkö Ira Alanko toteaa.

Koska prosessi ja myös alusta Kokeilunpaikka.fi ovat uusia, ensimmäinen haku toteutetaan joustavalla aikataululla: hakuaikaa on koko kesä ja päätökset tehdään syyskuussa. Loppuvuosi on varattu toteutukselle. - Yritämme elää niin kuin opetamme, ja testaamme uusia toimintatapoja koko julkista sektoria varten, Alanko sanoo.

Kiertotalouden kokeiluhaun avaaminen on osa Euroopan kestävän kehityksen viikon (30.5. – 5.6.2017) ohjelmaa.

Kiertotalouden kokeiluhaun voi tehdä täällä 

Lisätietoja: haun tarkoitus ja prosessi: projektipäällikkö Ira Alanko, valtioneuvoston kanslia, ira.alanko(at)vnk.fi, p. 050 306 2270, Kokeilunpaikka.fi: erityisasiantuntija Johanna Kotipelto, valtioneuvoston kanslia, johanna.kotipelto(at)vnk.fi, p. 050 313 9662, kiertotalouden tiekartta: asiantuntija Laura Järvinen, Sitra, laura.jarvinen(at)sitra.fi, p. 0294 618 407

kärkihankkeet