Digitaaliset kokeilut avuksi hoitotyön arjessa

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.3.2019 13.21
Tiedote 171/2019

Valtioneuvoston kanslian tukemat sosiaali- ja terveysalan digitaaliset pienkokeilut päättyivät helmikuussa 2019. Kokeilut osoittivat, että parhaiten toimivat perushoitotyötä sujuvoittavat ja tukevat digitaaliset ratkaisut. Kokeilujen tuloksista kuultiin päätöstilaisuudessa Sairaanhoitajapäivien yhteydessä 22.3.

Syksyllä 2018 järjestetyn kokeiluhaun myötä valittiin 16 toteutettavaa kokeilua, jotka saivat rahoitusta maksimissaan 10 000 euroa. Kokeilut käsittelivät laajasti erilaisia ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa ajankäyttöä ja rutiinien hallintaa, jotta varsinaiseen asiakkaan kohtaamiseen jäisi enemmän aikaa. Mukana oli muun muassa potilasohjausprosessin digitalisoimista, 360-videoiden käyttöä henkilöstön perehdyttämiseen ja hoivakodin biohakkerointia sekä Avustava lääkeseuranta -sovellus.

Kokeilujen tavoitteena oli vahvistaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön digitaitoja, jotta voidaan vapauttaa aikaa tärkeimpään eli asiakkaan kohtaamiseen. Mitä kokeiluista opittiin?

”Digiratkaisut helpottavat hoitotyötä silloin, kun niitä käytetään tukemaan ja sujuvoittamaan perustyötä. Kokonaan uusien palveluiden tuottaminen ja tarjoaminen ei välttämättä nykyisellään ole helppoa”, toteaa erityisasiantuntija Johanna Kotipelto valtioneuvoston kansliasta.

Hoitajalle apua lääkeseurantaan

Esimerkiksi Avustava lääkeseuranta -kokeilussa sujuvoitettiin Leponex-lääkettä käyttävien erittäin vaativien psykiatristen potilaiden lääkehoidon seurantaa räätälöidyllä tablettisovelluksella. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä tehdyn kokeilun tarkoituksena oli parantaa potilasturvallisuutta, auttaa hoitajaa tekemään lääkehoidon seuranta aina oikein ja vapauttaa hoitajan työaikaa muuhun. Kokeilun koettiin onnistuneen erinomaisesti ja vähentäneen hoitajan rutiininomaista työtä sekä motivoineen henkilöstöä digivalmiuksien ja -osaamisen kehittämiseen.

”Kokeilun onnistumisen ansiosta sovellus on valmis jatkojalostukseen. Kaksi lääkeyhtiötä on jo sopinut tapaamiset työryhmän kanssa. Isompaa mittakaavaa ajatellen täytyy panostaa saumattomaan ja kaksisuuntaiseen integraatioon olemassa olevien sote-alan perusjärjestelmien kanssa. Vaikka itse sovellus on suhteellisen selkeä ja kompakti kokonaisuus, tämä integraatio vaatii budjetin moninkertaistamista”, toteaa tutkimus- ja kehityspäällikkö Harri Kuusela Appsolute Solutions Finland Oy:stä.

Vastuu- ja tietosuojakysymyksiin erityishuomiota

Vaikka vastuu- ja tietosuojakysymyksiä oli mietitty kokeiluja suunniteltaessa, nostavat ne helposti päätään yllättävissäkin tilanteissa digiratkaisujen yhteydessä. Tietoturva on siksi huomioitava etupainotteisesti. Kokeiluista opittiin myös, että nopean start-up-henkisyyden lisäksi tärkeää on suunnitelmallinen toiminta.

”Kokeilu onnistui parhaiten silloin, kun se oli mahdollisimman paljon lähtöisin organisaation omalta hoitohenkilöstöltä eikä ikään kuin ulkoapäin tuotuna. Sitoutunut ja kehityshaluinen henkilöstö on kaiken A ja O”, toteaa kokeiluhakua Motivassa vetänyt asiantuntija Taneli Varis.

Kokeiluhakua varten käytiin useita taustakeskusteluja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden, tutkijoiden ja kuntatoimijoiden kanssa, jotta saatiin selville aitoja tarpeita. Taustakeskustelujen perusteella aihealueiksi valikoituivat yhteiset toimintatavat, asiakkaan kohtaaminen ja työntekijän oma osaaminen digitaalisissa ratkaisuissa sekä joustava oppiminen. Kaikkiaan kokeiluihin oli varattu enintään 200 000 euroa.
 

Lisätietoja: erityisasiantuntija Johanna Kotipelto, valtioneuvoston kanslia, 0295 160 206, [email protected], asiantuntija Taneli Varis, Motiva Oy, 09 6122 5067, [email protected]

digitalisaatio
hoitotyö
kokeilut
sosiaaliala
terveysala