Kotimaisia lähteitä

Annala, M., Berg, A., Antikainen R., Kaskinen, T., Alanko, L., Leppänen, J. (2016): Näkökulmia kokielurahoitukseen - Ehdotus kokeilurahoitusalustan perustamisesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 14/2016.

Annala, M., Berg, A. & Laakso, S. (2017): Dynamics of experimental governance: A meta-study of functions and uses of climate governance experiments. Journal of Cleaner Production. Elsevier Ltd., 1-9.

Annala, M., Kaskinen, T., Leppänen, J., Maila, K., Neuvonen, A., Nuutinen, J., Saarikoski, E. & Tarvainen A. (2015a): Design for Government: Kokeilulla ihmislähtöistä ohjausta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 7/2015.

Annala, M., Liljenström, C., Neuvonen, A., Mattila, K., Parkkinen, M., Valladares, A., Vesanen, V. & Wangel J. (2015b): Smart Retro: Novel Way to Develop Cities. Helsinki: Demos Helsinki.

Berg, A. (2013): Kokeilun paikka! Suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013.

Berg, A., Hildén, M. & Lahti, K. (2014): Kohti kokeilukulttuuria. Analyysi Jyväskylän resurssiviisaista kokeiluista strategisen kehittämisen työkaluina. Sitran selvityksiä 77. Helsinki: Sitra.

Hassi, L., Paju, S. & Maila, R. (2015): Kehitä kokeillen! Organisaation käsikirja. Helsinki: Talentum.

Kurkela, K., Virtanen, P., Stenvall, J. & Tuurnas, S. (2016): Älykäs kokeilu- ja kehittämistoiminta kunnissa. Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana. Loppuraportti. Acta 263. Helsinki:  Suomen Kuntaliitto.

Kurkela, K. & Virtanen, P. (2015) Edelläkävijäkunnat uudistavat toimintaansa eivätkä sammaloidu. Uutta kunnista 2/2015. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Nokso-Koivisto, E., Kaskinen, T. (2016): Yhteiskunnalliset kokeilut Suomessa - Tutkimuksen, etiikan ja juridiikan näkökulmasta. Helsinki: Aalto yliopisto ja Demos Helsinki.

Poskela, J., Kutinlahti, P., Hanhike, T., Martikainen, M., Urjankangas H.M. (2015): Kokeileva kehittäminen. TEM raportteja 67/2015. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki.

Tuominen, A. & Valovirta V. (2015): Asiakasraportti. Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. Espoo: VTT.

Tuulenmäki, A. (2012): Lupa toimia eri tavalla. Talentum, Helsinki.

Vaahtera, A., Pitkämäki, A., Hjelt, M. & Saario, M. (2015): Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi. Ympäristöministeriön raportteja 15. Helsinki: Ympäristöministeriö.