Hallituksen puoliväliriihessä keskusteltiin kokeilutoiminnasta

26.4.2017 10.30
Uutinen
Hallituksen puoliväliriihessä keskusteltiin kokeilutoiminnasta

Hallituksen tavoite on, että Suomi on maailman paras innovaatio‐ ja kokeiluympäristö vuoteen 2025 mennessä.

Kokeilu‐ ja innovaatioympäristön syntymistä edistetään seuraavin toimenpitein:

Priorisoidaan kiertotalouteen, tekoälyyn ja työllisyyteen liittyviä kokeiluja kohdistamalla tukiprosesseja ja pienkokeilujen toteuttamiseksi aiemmin varattua rahoitusta (LTAE 2016) erityisesti näihin teemoihin. Kokeiluihin liittyviä lainsäädännöllisiä esteitä puretaan hyödyntäen säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän poikkihallinnollista työskentelyä. Asetetaan OM:n johdolla työryhmä laatimaan erityinen kokeilulainlaatijan opas.

Julkisten palveluiden digitalisaation kärkihankerahoituksella toteutettu Kokeilunpaikka.fi ‐digialusta mahdollistaa vahvan yhteiskunnallisten innovaatioiden ja kokeilutoiminnan perustan muodostumisen Suomeen. Alusta lanseerataan käyttöön toukokuussa 2017. Perustetaan kokeilutoiminnan tueksi nopeantoiminnan asiantuntijapooli, joka auttaa kokeilujen esteiden tunnistamisessa ja ratkaisemisessa. Käynnistetään lisää satunnaistettuja kenttäkokeita perustulokokeilun lisäksi.

Lisätietoa: Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017‐2019: Uudet avaukset

kokeilut